Views
5 years ago

Beknopte versie - Favv

Beknopte versie - Favv

Véronique Berthot,

Véronique Berthot, Directeur-generaal Algemene diensten 10 Geert De Poorter, Directeur-generaal Laboratoria Het management van het FAVV Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder (CEO) Herman Diricks, Directeur-generaal Controlebeleid Jean-Marie Dochy, Directeur-generaal Controle

Onze begroting Inkomsten van het FAVV 2009 2010 2011 Dotatie 113.415.000 € (62 %) 108.471.000 € (60,5 %) 107.993.000 € (57,5 %) Heffingen 21.146.000 € (11,6 %) 26.514.000 € (14,8 %) 30.084.000 € (16,0 %) Retributies 38.036.000 € (20,8 %) 36.740.000 € (20,5 %) 40.215.000 € (21,4 %) Tussenkomsten van de Europese Unie 2.825.000 € (1,5 %) 2.637.000 € (1,5 %) 3.362.000 € (1,8 %) Andere (boetes, ontvangsten labo’s,…) 7.630.000 € (4,2 %) 4.938.000 € (2,8 %) 6.086.000 € (3,2 %) Totaal inkomsten 183.052.000 € 179.300.000 € 187.740.000 € Uitgaven van het FAVV 2009 2010 2011 Personeel 53,5 % 51,9 % 51,9 % Lonen en wedden 78.688.000 € 76.872.000 € 81.188.000 € Andere personeelskosten 6.677.000 € 6.774.000 € 7.260.000 € Werking 44,3 % 47,0 % 46,8 % Personeelsgebonden werkingskosten 8.273.000 € 8.208.000 € 8.221.000 € ICT 5.996.000 € 5.425.000 € 7.351.000 € Prestaties externe dierenartsen 26.102.000 € 29.101.000 € 27.744.000 € Externe laboratoria 19.288.000 € 18.384.000 € 20.168.000 € Terugbetaling voorschotten schatkist 2005 (BSE-kosten) 1.000.000 € 4.285.000 € 6.715.000 € Andere werkingskosten 10.109.000 € 10.338.000 € 10.213.000 € Investeringen 2,2 % 1,1 % 1,3 % Machines, meubilair, ICT 3.544.000 € 1.725.000 € 2.221.000 € Totaal uitgaven 159.677.000 € 161.112.000 € 171.081.000 € 11

van de inspecteur en controleur - Favv
Een thuis in het Groene Hart. Beknopte versie ... - GroenWest
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
beknopte spelregels versie augustus 2012.cdr - Badminton Nederland
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Titel presentatie - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv