Views
5 years ago

Beknopte versie - Favv

Beknopte versie - Favv

22 Onze basisopdracht:

22 Onze basisopdracht: controles

Naast controles in het kader van het controleplan (op basis van risicobeoordeling) voert het FAVV ook hercontroles uit in opvolging van ongustige voorafgaande controles, controles als gevolg van klachten, bij een aanvraag voor erkenning, een alarm (vb. RASFF, het Europees snelle waarschuwingssysteem), een verdenking van ziekte, een melding door een operator, bij uitvoer, bij invoer, of intracommunautaire handel, … Er bestaande verschillende soorten van inspecties, bijvoorbeeld: • infrastructuur, inrichting en hygiëne • autocontrolesysteem • meldingsplicht • traceerbaarheid. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 145.989 124.383 100.347 60.842 154.836 131.301 106.437 64.444 Om de inspecties op eenvormige wijze te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van checklists waarin aan elk criterium een bepaalde weging wordt toegekend. Deze zijn beschikbaar op de website van het FAVV. De controleur vult tijdens zijn zending de vragenlijsten in. Operatoren hebben rechtstreeks toegang tot hun eigen gegevens via de webtoepassing Foodweb. Bij het bemonsteren van diervoeders, dieren, planten of levensmiddelen worden één of meer monsters genomen die vervolgens worden onderzocht op de aanwezigheid van een stof/stoffen of van micro-organismen. Van de 115.825 missies uit 2011 waren er ongeveer 25% bedoeld voor monsternemingen en 75% voor controles bij operatoren. Deze controles zijn in meerderheid inspecties in het kader van controleplan en aan de hand van checklists (50%) naast hercontroles volgend op een eerste, ongunstige controle (17%), inspecties als gevolg van een klacht (4%), … 171.552 145.991 115.825 69.869 2009 2010 2011 inspecties (checklists) gunstige inspecties missies monsternemingen 23

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Prioriteiten - Favv
Een thuis in het Groene Hart. Beknopte versie ... - GroenWest
beknopte spelregels versie augustus 2012.cdr - Badminton Nederland
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv