Views
4 years ago

Beknopte versie - Favv

Beknopte versie - Favv

40 19. Meldingsplicht

40 19. Meldingsplicht Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht het Agentschap in te lichten wanneer vermoed wordt dat een ingevoerd, 350 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 Chemische gevaren 168 124 131 Biologische gevaren 32 34 24 Microbiologische gevaren 149 196 179 Fysische gevaren 21 11 19 Andere gevaren 30 19 27 Dierziekten 266 323 321 Naast dierziekten (321) waren in 2011 de belangrijkste redenen de aanwezigheid van Salmonella (119), van residuen van diergeneesmiddelen (41), van Listeria monocytogenes (40), geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant (KB van 14/11/2003). van residuen van bestrijdingsmiddelen (26) en van plantenziekten en quarantaine-organismen (16).

20. Sancties Gevolgen gegeven aan non-conformiteiten 2009 2010 2011 Waarschuwing 12.009 13.431 14.892 Maatregel andere operator 614 544 562 PV 3.528 4.949 4.413 Definitief beslag 1.060 936 1.477 Tijdelijke sluiting 167 154 172 Procedure opschorting of intrekking 14 11 13 Bedrag van de administratieve boetes 1.816.896 € 2.245.050 € 2.422.168 € 41

7 posters - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Prioriteiten - Favv
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
stand van zaken - Favv
Titel presentatie - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv