Views
5 years ago

Beknopte versie - Favv

Beknopte versie - Favv

42 Barometers voor de

42 Barometers voor de veiligheid van de voedselketen

Om een globaal beeld te krijgen van de veiligheid van de voedselketen ontwikkelde het Wetenschappelijk Comité van het FAVV in samenwerking met het Agentschap een barometer voor de veiligheid van de voedselketen die de voedselveiligheid, de diergezondheid en de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) omvat. Met dit meetinstrument kan de veiligheid van de voedselketen jaar per jaar objectief worden gevolgd en wordt het bijgevolg ook mogelijk om hierover duidelijk te communiceren. De barometer voor de diergezondheid, die een vergelijking vormt met het voorgaande jaar, meet de algemene sanitaire toestand van de Belgische veestapel. De barometer voor de plantengezondheid meet de algemene fytosanitaire toestand van de planten en plantaardige producten in België. -30 -20 -40 -10 2008 | 2009 -50 10 +11,3% 50 Evolutie voedselveiligheidsbarometer Baromètre de la sécurité alimentaire 20 40 30 -30 -20 -40 -10 2009 | 2010 -50 De barometers steunen op indicatoren die berekend worden aan de hand van meetbare parameters die nauwgezet werden gekozen. De meeste van die indicatoren steunen op de resultaten van het controleprogramma van het FAVV. Aangezien die indicatoren een verschillende invloed hebben op de veiligheid van de voedselketen, wordt het relatieve belang ervan gewogen. De resultaten van de diverse barometers dienen met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden aangezien jaarlijkse schommelingen diverse oorzaken kunnen hebben. Op langere termijn is de barometer vooral geschikt om algemene trends in de veiligheid van de voedselketen te kunnen waarnemen. +3,7% 10 50 20 40 30 -30 -20 -40 -10 2010 | 2011 -50 +1,8% 10 50 20 40 30 43

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
beknopte spelregels versie augustus 2012.cdr - Badminton Nederland
Prioriteiten - Favv
Een thuis in het Groene Hart. Beknopte versie ... - GroenWest
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Titel presentatie - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv