Views
5 years ago

Beknopte versie - Favv

Beknopte versie - Favv

6 Inhoud Woord vooraf 4

6 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 6 Elke dag veilig voedsel: onze zorg 8 1. Onze middelen 9 2. Het kernproces van het FAVV 12 2.1. Meerjarenplanning: het MANCP 13 2.2. Businessplan 13 3. Kwaliteit en milieu binnen het FAVV: een permanent aandachtspunt 15 3.1. Het FAVV, ISO 9001 gecertificeerd en ISO 17020 en ISO 17025 geaccrediteerd 15 3.2. EMAS-registratie 15 3.3. Interne audits 16 3.4. Inspecties en audits van de Europese Commissie 16 3.5. Inspecties en audits door derde landen 16 4. Internationale betrekkingen 17 5. Het FAVV in uw buurt 18

Het FAVV ten dienste van consumenten en beroepssectoren 20 Onze basisopdracht: controles 22 1. Inspecties 24 2. Autocontrolesystemen en sectorgidsen 25 3. Analyses 26 4. Primaire productie 27 5. Plantenziekten 28 6. Fytofarmaceutische producten 29 7. Diervoeders 29 8. Dierziekten 30 8.1. Opvolging van abortussen 30 8.2. Schmallenbergvirus 30 8.3. Aujeszky: nieuw statuut voor België 30 9. Slachten 31 10. Verwerking van levensmiddelen 31 11. Horeca 32 12. Grootkeukens 32 13. Detailhandelaars en groothandelaars 32 14. Collectieve voedseltoxi-infecties 34 15. Controles bij invoer 35 16. Certificering 37 17. Crisispreventie en crisisbeheer 37 18. Fraudebestrijding 39 19. Meldingsplicht 40 20. Sancties 41 Barometers voor de veiligheid van de voedselketen 42 17 adressen voor het FAVV 46 7

van de inspecteur en controleur - Favv
Een thuis in het Groene Hart. Beknopte versie ... - GroenWest
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
beknopte spelregels versie augustus 2012.cdr - Badminton Nederland
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Titel presentatie - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv