Views
5 years ago

Beknopte versie - Favv

Beknopte versie - Favv

8 Elke dag veilig

8 Elke dag veilig voedsel: onze zorg

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), opgericht bij wet van 4 februari 2000, is een federale parastatale A belast met de evaluatie en de beheersing van de risico’s die de gezondheid van de consumenten maar ook de gezondheid van dieren en planten kan schaden evenals met de controles op de veiligheid in de hele voedselketen. 1. Onze middelen Voor de uitvoering van zijn opdrachten kon het FAVV in 2011 rekenen op: • 1.327 medewerkers, waarvan 723 in de 11 provinciale controle-eenheden (PCE) werken, de coördinatie van de PCE’s en fraudebestrijding • 648 zelfstandige met opdracht belaste dierenartsen, wat overeenstemt met ongeveer 400 FTE en die controleopdrachten en certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht van ambtenaren • 5 interne laboratoria met ISO 17.025 accreditatie met 155 medewerkers • een netwerk van 56 externe laboratoria die door het FAVV erkend zijn, evenals 9 nationale referentielaboratoria • een budget van 175,6 miljoen € • een uitstekende samenwerking met het raadgevend comité, het wetenschappelijk comité en het auditcomité • een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, waaronder de politie en de douane. De centrale diensten zijn hoofdzakelijk belast met: • de algemene coördinatie van de interne controle en de kwaliteitssystemen • de uitwerking van de operationele regelgeving • de evaluatie van de risico’s die de veiligheid van de voedselketen negatief kunnen beïnvloeden • de ontwikkeling van de controle-, inspectie- en analyseprogramma’s op basis van risico-evaluatie. • de organisatie van de controles op het terrein (controleplan) • het overleg met de sectoren en de nationale en internationale instanties, in het bijzonder de Europese Commissie en het OIE • de opvolging van de internationale relaties met derde landen • de coördinatie van de labo-analyses • de communicatie naar de operatoren en naar de consumenten, waaronder het beheer van het meldpunt voor de consumenten • de crisispreventie en het crisisbeheer • de ombudsdienst voor de operatoren • gecoördineerde enquêtes inzake fraudebestrijding. 9

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Een thuis in het Groene Hart. Beknopte versie ... - GroenWest
beknopte spelregels versie augustus 2012.cdr - Badminton Nederland
Prioriteiten - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Businessplan 2009-2011 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Titel presentatie - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV