Views
4 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

FAVV TEN DIENSTE VAN DE

FAVV TEN DIENSTE VAN DE CONSUMENTEN 12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Meldpunt voor consumenten: ℡ 0800 13 550 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 klachten 338 750 1.159 1.520 1.482 2.170 2.265 3.389 4.039 vragen 1.447 5.235 4.584 5.408 6.683 6.145 6.233 6.080 6.408 13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het FAVV tot uw dienst
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv