Views
4 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Klachten bij de

Klachten bij de ombudsman Interpretatie reglementering – betwisting controlemaatregelen 20 2007 2008 2009 2010 23,8 % 28,2 % 25,0 % 27,5 % Financiering 56,7 % 38,9 % 32,2 % 24,1 % Toepassing bonusmalussysteem 1,4 % 2,9 % 14,6 % Werkmethode van een operator 4,3 % 6,1 % 9,3 % 8,4 % Gedrag van controleur of inspecteur tijdens controle 3,7 % 4,7 % 3,6 % 5,1 % Inen uitvoercertificaten 0,6 % 2,1 % 4,5 % Wachttijd voor uitslagen van resultaten van laboanalyses 0,6 % 4,7 % 1,4 % 3,9 % Voorstel administratieve boete 2,8 % Tijdstip van ontvangst, geen antwoord ontvangen 3,7 % 4,1 % 9,3 % 5,1 % Documenten in verkeerde taal ontvangen 2,0 % 1,4 % 1,1 % Betwisting van laboresultaten of -facturen 1,2 % 5,0 % 0,6 % Andere 1,2 % 4,0 % 4,2 % Totaal 159 144 140 178 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Gegrondheid klachten Klachten 2010 Gegrond 68 (38,2 %) Gedeeltelijk gegrond 49 (27,6 %) Ongegrond 25 (24,0 %) Poging tot bemiddeling 7 (3,9 %) Onmogelijkheid om zich uit te spreken over de al dan niet gegrondheid 21 29 (16,3 %) Totaal 178 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het FAVV tot uw dienst
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv