Views
4 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Globale perceptie FAVV

Globale perceptie FAVV getuigt van professionalisme is nuttig voor de maatschappij draagt bij tot de verbetering van mijn activiteit 22 26,3% 23,7% 43,6% 49,4% 60,7% 49,5% Helemaal akkoord Eerder akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 9,6% 4,6% 19,8% 7,2%

In welke mate bent u tevreden over de dienstverlening van het FAVV? Globale gemiddelde waardering : 6,8 (mediaan 7) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 23

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Autocontrole - Favv
stand van zaken - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Procedure voor het uitbrengen van een advies op eigen ... - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv