Views
5 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

160.000 140.000 120.000

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Controles 0 2006 2007 2008 2009 2010 missies 71.543 88.076 84.025 100.347 106.437 monsternemingen 50.485 65.411 64.565 60.842 64.444 inspecties (check-lists) 84.564 102.215 106.610 145.989 154.836 gunstige inspecties 84% 89% 87% 85% 85% 24 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Belangrijkste controles in primaire productie 14.833 missies – 12.423 landbouwers Controles % conform Inspecties 49.897 96,7 % Traceerbaarheid, identificatie en registratie inbegrepen 12.243 96,7 % Infrastructuur, inrichting en hygiëne 6.687 98,6 % Meldingsplicht 4.122 100 % Autocontrolesysteem 550 95,6 % Afvalbeheer 330 98,8 % Inspecties in de dierlijke sector Dierenwelzijn 6.010 96,6 % Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 5.841 97,5 % Epidemiologische bewaking 4.621 97,1 % Dierengezondheid 2.986 95,7 % Inspecties in de plantensector Pesticiden 3.168 87,9 % Fytosanitaire controles 3.010 96,7 % Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 329 97,9 % Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Monsternemingen 32.561 96,9 %

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv