Views
4 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

DIERENWELZIJN Beleid +

DIERENWELZIJN Beleid + Com : Minister Onkelinx & FOD Volksgezondheid Controles : - FOD Volksgezondheid (DG4) - FAVV : hoeves – slachthuizen – markten – vervoer 10.744 missies bij 5.744 operatoren Gunstig : 88,9% Gunstig met opmerkingen : 8,2% Ongunstig : 2,8% Actie FAVV : 293 waarschuwingen 81 PV 2 inbeslagnemingen 28 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

SLACHTHUIZEN : ROL VAN DE DMO’s Gekeurde karkassen Afgekeurd Runderen 503.277 1.681 (0,3%) Kalveren 334.013 446 (0,1%) Varkens 11.924.052 27.901 (0,2%) Paarden 8.970 44 (0,5%) Schapen 143.196 140 (0,1%) Geiten 7.962 11 (0,1%) Pluimvee 303.989.639 1.246.905 (0,4%) Belangrijkste redenen voor afkeuring: -Veralgemeende ziektes -Uitzonderlijk mager (cachexie) -Andere problemen vastgesteld bij ante-mortemkeuring -Mogelijk risico voor consumenten of dierengezondheid 29 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het FAVV tot uw dienst
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv