Views
5 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Goed bestuur, dat

Goed bestuur, dat bestaat bij de federale overheid - Personeel - Budget - Externe certificering - Tevredenheidenquêtes 2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Het Agentschap in cijfers in 2010 • 1.325 medewerkers (=1.186 VTE) waarvan 555 inspecteurs en controleurs verdeeld over 11 provinciale controle-eenheden (PCE) • + 657 zelfstandige dierenartsen (410 VTE) • 5 ISO 17.025 geaccrediteerde laboratoria (154 medewerkers) • een netwerk van 59 externe laboratoria & 10 nationale referentielaboratoria • een budget van ± € 174 miljoen 3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure voor het uitbrengen van een advies op eigen ... - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv