Views
5 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Verwerking

Verwerking van levensmiddelen 3.672 missies bij 3.066 operatoren 30 Controles Conform Inspecties 18.265 92,6% Infrastructuur, inrichting en hygiëne 5.492 90,4% Verpakking en etikettering 2.636 96,4% Traceerbaarheid 2.155 96,5% Meldingsplicht 2.569 97,9% Autocontrolesysteem 2.432 79,4% Afvalbeheer 1.358 97,9% Vervoer 1.623 95,8% Monsternemingen 12.672 96,3% Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

VERWERKING: MAATREGELEN ALS GEVOLG VAN CONTROLES 657 waarschuwingen en 68 PV’s 2 tijdelijke sluitingen 7 procedures tot intrekking van een erkenning 11 inbeslagnemingen : 398.673 liter mineraalwater 10.275 liter olie en vet 1.400 liter eieren en eiproducten 21.845 kg vlees 100 kg dieetvoeding 3 ton andere 31 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv