Views
4 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

1600 1400 1200 1000 800

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 CVTI’s 0 2006 2007 2008 2009 2010 Gehospitaliseerde personen 110 75 34 20 113 Betrokken personen 1.033 913 999 854 1.346 CVTI's 117 101 104 96 60 36 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Oorsprong CVTI’s Aantal CVTI’s Aantal zieken 37 Ziekenhuis- opnames Waarschijnlijke bron Norovirus 15 429 25 Fruitsla, vlees, soep, chocolademousse Salmonella 4 48 14 merguez Staphylococcus + Bacillus cereus 2 49 31 kipbereiding Bacillus cereus 2 11 0 rijst E. Coli 0157 (EHEC) 2 6 3 Campylobacter 2 4 0 Norovirus + Campylobacter Norovirus + Bacillus cereus Andere + onbekend 1 300 0 1 60 31 31 439 9 Auberginepuree Totaal 60 1.346 113 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het FAVV tot uw dienst
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv