Views
5 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

SAMENWERKING FAVV-SECTOR

SAMENWERKING FAVV-SECTOR VOOR VERBETERING Deelname aan de opleidingen van de voorlichtingscel 38 2009 2010 Restaurateurs 213 1.431 Beenhouwers 54 1.210 Aangekondigde controles 215 1.067 Hotelscholen en grootkeukens 1.069 1.436 Detailhandel 126 195 Bakkers 307 45 Andere 412 100 Totaal 2.396 5.484 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

CONTROLES IN DE DETAILHANDEL Infrastructuur, inrichting en hygiëne Inspecties Gunstig 39 Gunstig met opmerkingen Ongunstig 7.020 13,3 % 38,8 % 47,8 % Autocontrolesysteem 3.433 57,2 % 2,8 % 40,0 % Meldingsplicht 3.410 76,5 % 18,4 % 5,1 % Traceerbaarheid 3.303 73,9 % 14,8 % 11,3 % Traceerbaarheid van rundvlees bij slagers 1.484 62,1 % 8,8 % 29,2 % Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
7 posters - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Volledige versie - FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCE ANTWERPEN - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2007 van het FAVV
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv