Views
5 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

CONTROLES & ANALYSES

CONTROLES & ANALYSES PRODUCTEN & CONTAMINANTEN Monsters in Monsters in Analyses (% Analyses (% 2009 2010 conform) in 2009 conform) in 2010 Kwaliteitsanalyses 2.004 2.189 4.829 (97,3%) 4.767 (97,2%) Analyses residus en contaminanten 12.623 13.192 182.982 (99,7%) 228.529 (99,8%) Analyses hormonen en geneesmiddelen 18.782 19.891 55.450 (99,3%) 57.898 (99,3%) Analyses microbiologie 21.487 24.175 55.617 (87,9%) 49.802 (95,2%) Analyses parasieten 1.527 1.419 1.793 (87,2%) 1.602 (98,5%) Analyses GGO 264 292 2.330 (99,4%) 2.477 (98,5%) Analyses bij invoer, uitvoer en intracommunautaire handel 4.003 4.418 46.079 (99,5%) 228.143 (99,9 )% Andere analyses 3.933 3.529 4.736 (97,8%) 4.380 (97,1%) Totaal 60.842 64.444 353.816 (97,7%) 577.598 (99,3%) 42 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ENKELE VOORBEELDEN – VOEDSELKETEN Dioxines & PCB NB : Duits voorval MYCOTOXINES Aantal analyses Conform 43 4.135 99,9% 6.899 99,5% Zware metalen 3.493 99,7% Allergenen 121 98,3% Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure voor het uitbrengen van een advies op eigen ... - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv