Views
4 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

MICROBIOLOGISCHE

MICROBIOLOGISCHE VERONTREINIGING Salmonella Conformiteit Diervoeders: 98,5% Melk en zuivelproducten: 99,9% Verse groenten: 100% Varkens : 97 risicobedrijven/4.461 begeleiding door DGZ – ARSIA Pluimvee : 93,3% à 99,3% conform (objectief EC = max 1%) Vlees van pluimvee: 93,7% à 100% maar karkassen van kippen: 67,2% Varkensvlees: 91,5% à 98,3% Verhitten tot in de kern! 46 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

EVOLUTIE HUMANE SALMONELLOSE 47 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv