Views
4 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Personeel : 1.325

Personeel : 1.325 medewerkers (1.186 VTE) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2003 (1.144 VTE) 2004 (1.166 VTE) 2005 (1.191 VTE) 4 Ontvangsten 2009 : 183.052.000 € 2006 (1.171 VTE) 2007 (1.148 VTE) 2008 (1.172 VTE) 2009 (1.192 VTE) 2010 (1.186 VTE) Controle (buitendiensten) 651 644 659 645 635 636 655 662 Laboratoria 137 155 156 156 146 159 154 148 Algemene diensten 183 189 189 189 191 206 205 202 Controlebeleid 57 64 72 71 73 71 71 70 Controle (centrale diensten) 90 85 82 77 67 61 68 65 Gedelegeerd bestuurder 26 29 33 33 36 39 39 39 Personeelsplan 1.209 1.266 1.248 1.248 1.256 1.256 1.262 1.262 1.255 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Totaal 1.144 1.166 1.191 1.171 1.148 1.172 1.192 1.186 2011

Investeringen (materiaal, meubilair, ICT) 1,1% Toegelaten uitgaven: € 174.425.000 Werkelijke uitgaven: € 161.112.000 Andere werkingskosten 17,5% Externe labo's 11,4% Prestaties dierenartsen DMO 18,1% 5 Personeelskosten 51,9% Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCE ANTWERPEN - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
Verslag (3928.8 Kb) - AGRI Press Benelux