Views
5 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Voorziene

Voorziene ontvangsten: € 174.425.000 Reële ontvangsten: € 179.300.000 Tussenkomsten Europese Unie 1,5% Retributies 20,5% Heffingen 14,8% 6 Overige 2,8% Dotatie 60,5% Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Overheidsdotatie: € 9,9 / jaar / inwoner D o t a t i e F A V V 120.000.000 € 100.000.000 € 80.000.000 € 60.000.000 € 40.000.000 € 20.000.000 € 0 € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 dotatie FAVV 68.400.000 62.800.000 64.700.000 68.100.000 85.400.000 111.974.000 113.415.000 108.471.000 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dotatie per inwoner 6,6 € 6,0 € 6,2 € 6,4 € 8,0 € 10,4 € 10,5 € 9,9 € 7 12 € 10 € 8 € 6 € 4 € 2 € 0 € D o t a t i e p e r i n w o n e r

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv