Views
4 years ago

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv

EEN DOORGEDREVEN

EEN DOORGEDREVEN INFORMATISERING (dieren) (slachthuizen) Operatoren Openbaar : erk-toelat. reg. Privé : resultaten Financiering Analyses Inspecties Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

BUSINESSPLAN 2009-2011 = voorbeelden van gerealiseerde doelstellingen • Veiliger voedselketen: – Oefening traceerbaarheid met operatoren – Benelux oefening (MKZ) – Oefening België – Duitsland – Melkerijen – Individueel risicoprofiel operatoren Aangepaste inspectiefrequentie • FAVV AANVAARD DOOR DE OPERATOREN EN ERKEND DOOR DE SAMENLEVING - Tevredenheidenquêtes - Opleiding hotelscholen & verantwoordelijken grootkeukens 9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Titel presentatie - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Het FAVV tot uw dienst
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
L'APPROCHE BELGE DE LA SECURITE DE LA CHAINE ... - Favv