Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Op initiatief van EFSA

Op initiatief van EFSA zijn er plannen om dit onderzoek naar de toekomst in EU-verband te gaan voeren. Tenslotte wijst het Federaal Planbureau (4de Federaal Rappor t, inzake duurzame ontwikkeling, 18 februari 008) op de noodzaak om de aandacht van de producenten en consumenten te vestigen op hun verantwoordelijkheden inzake maatschappelijk verantwoord produceren, respectievelijk consumeren. Gelet op de mogelijke invloed op de productiewijze, de verpakkingsvormen en de consumptiepatronen, moeten deze trends met de nodige aandacht worden gevolgd. Evolutie van de voedingsgewoonten B U S I N E S S P L A N 11

3 De sociaal economische omgeving van het FAVV 1 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 .000.000 .000.000 1.000.000 0 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Om de werking van het FAVV te kaderen is het belangrijk de context en meer bepaald de sociaal economische context te schetsen. Het is niet de bedoeling om een volledige sociaal economische analyse te presenteren van de operatoren uit de voedselketen maar een aantal relevante tendensen aan te geven die binnen de looptijd van het businessplan een invloed kunnen hebben op het beleid van het FAVV. 1. Algemeen In juni 008 waren er bij het FAVV ongeveer 81.000 geregistreerde ondernemingen, verantwoordelijk voor in het totaal ongeveer 17 .400 controlepunten. In dit laatste cijfer zijn ondermeer inbegrepen de hobbyproducenten in de primaire producenten die welis- waar niet heffingplichtig zijn maar waar voor omwille van de sanitaire risico’s wel controles noodzakelijk zijn. 2. Economisch belang De evolutie van het economische belang van de verschillende operatoren en de evolutie kan geïllustreerd worden aan de hand van de geproduceerde toegevoegde waarde. Evolutie toegevoegde waarde 2001 - 2005 (euro) Toelev. landbouw Prim. prod. Verwerking Groothandel Detailhandel Horeca Transport 001 005

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv