Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Verdeling toegevoegde

Verdeling toegevoegde waarde 2005 DETAILHANDEL 23 % HORECA 20 % TOELEV. LANDBOUW % GROOTHANDEL 12 % PRIM. PROD. 13 % VERWERKING 30 % Ten opzichte van de globale economie vormt de gegenereerde toegevoegde waarde ongeveer 7 % van de totaal geproduceerde toegevoegde waarde. Relatief belang van de sectoren in de voedselketen in 005 Sector Omzet Toegevoegde waarde Bruto exploitatie-saldo Toelevering landbouw ,051 miljard € 16.977.000 1 6.780.000 Primaire productie 10,108 miljard € .5 5.000.000 .048.000.000 Transformatie 4, 0 miljard € 5.7 7. .000 .460.9 6.000 Groothandel ± 50 miljard € .195. 41.000 966. 16.000 Detailhandel 9,5 4 miljard € 4. 60.8 6.000 1.640.66 .000 Horeca 9,9 miljard € .67 .978.000 1.50 .005.000 Transpor t Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens Totaal 1 6.9 6.000.000 18.808. 55.000 8.744.700.000 B U S I N E S S P L A N 1

14 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P 3. Evolutie van de sectoren De verdergaande globalisering heeft meer intensieve handelsstromen tot gevolg. Niet alleen worden meer producten uitgewisseld, ook de diversiteit van de producten neemt toe. Deze toename van nieuwe handelsstromen kan aanleiding geven tot het voorkomen van nieuwe risico’s. Een aantal elementen zijn van meer algemene aard en zullen hun impact hebben op de volledige voedselketen. Hierbij moet bijvoor- beeld gedacht worden aan de maatschappelijke aanvaarding van GGO’s. Het is niet duidelijk hoe de (Europese) publieke aanvaarding van GGO-voedingsmiddelen zal evolueren. Operatoren uit alle schakels van de keten moeten de vereisten van voedselveiligheid kunnen combineren met duurzaamheid, economi- sche rentabiliteit, ethisch ondernemen. Toelevering aan de landbouw De dier voedersector zal geconfronteerd worden met een grotere concurrentie in de handel van de grondstoffen. Derde landen zoals Brazilië zullen voor het opdrijven van hun eigen vleesproductie (die dan later geëxpor teerd wordt) een deel van de grondstoffen die zij vroeger uitvoerden, zelf ver werken. Door de afnemers wordt daarnaast ook meer en meer de nadruk gelegd op het gebruik van duurzaam geteelde grondstoffen waardoor sommige bronnen van (plantaardige) eiwitten ontoegankelijk dreigen te worden en er dus een vraag naar alternatieven zal komen. De productie van biobrandstoffen zal eveneens een zekere impact hebben. Eenmaal ver werkt vormen de bijproducten nieuwe bronnen van voedermiddelen waar voor gevarenanalyses uitgewerkt zullen moeten worden. De grondstoffen afkomstig uit transgenetische planten vormen reeds de meerderheid van de aanvoer van plantaardige oorsprong en deze tendens lijkt onomkeerbaar, zelfs indien producten zonder GGO’s een niche vormen binnen sommige filières.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv