Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

In 005 waren er in

In 005 waren er in Europa 09.700 bedrijven actief. Op kwantitatief vlak zijn geen opvallende trends waar te nemen. De Europese expor t (naar derde landen) bedroeg 5 miljard €, de impor t 48 miljard €. De Belgische voedingsbedrijven expor teren voor 16, mia € binnen de EU en naar derde landen. De expor t bedraagt dus 47,5 % van het zakencijfer van de sector. Het grootste deel van de Belgische expor t is bestemd voor andere EU landen (vooral de buren en de ‘oude’ lidstaten). De expor t naar derde landen bedraagt ongeveer 15% van de totale expor tinspanning. Zie ook verder. De distributie In de distributiesector zal men verder geconfronteerd worden met branchever vaging. Deze uit zich op twee niveaus. In de eerste plaats gaat het om verkooppunten uit de non-food die ook actief worden in de voedingssector (typevoorbeelden zijn de winkelpunten verbonden aan benzinestations en verkoop in krantenwinkels, videotheken, fitnesscentra,..). Een tweede vorm van branchever vaging doet zich in de verkooppunten van voeding zelf voor waar de vroegere scheiding tussen bak- kers, beenhouwers en andere voedingspunten meer en meer ver vaagt. Tevens is er de opkomst van shop and go verkooppunten. Het aantal verkooppunten ver toont de laatste jaren globaal een dalende tendens die zeker nog een aantal jaren voor tgezet zal worden. Een aantal voorbeelden (1998- 005-bron NIS): • • • • detailhandel groenten en fruit : - , 4 %/jaar detailhandel vlees en vleeswaren: - ,77 %/jaar detailhandel vis: - ,9 %/jaar detailhandel brood, banket, suiker waren: - ,65 %/jaar Het marktaandeel van de kleine handelszaken (

18 Horeca H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P De consument vraagt meer en meer een snelle bediening en/of afhaalmaaltijden. Dit betekent dat ook de gebruikte technologieën in de bedrijven die hierop willen inspelen, mee moeten evolueren. Zo zal er meer en meer ontkoppeld bereid worden. Ontkoppelde bereidingen (aankoop halffabrikaten) betekenen ook meerdere punten waar risico’s beheerd moeten worden. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met nieuwe technologieën zoals de regeneratie van voedingsmiddelen. De horecabedrijven zullen om te overleven oog moeten hebben voor een meer efficiënt economisch beheer en bijvoorbeeld moeten zoeken naar beter voorraadbeheer. Globaal nam het aantal bedrijven tussen 1998 en 005 (NIS) af met 1,4 % gemiddeld per jaar ter wijl de deelsector van de restaurants met , 5 % per jaar toenam. Export België zal in de toekomst een belangrijk deel van zijn voedingsmiddelen blijven uitvoeren naar zowel EU-landen als derde landen. Voor sommige producten is deze expor t zelfs essentieel. Zo wordt bijvoorbeeld de helft van de Belgische productie van peren uitgevoerd. De Belgische bedrijven zullen daarbij op steeds fellere concurrentie stuiten van bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse landen en meer en meer geconfronteerd worden met strengere eisen in de landen van bestemming (bijvoorbeeld de Russische federatie en Aziatische landen in het bijzonder). De toekomstige onderhandelingen in het kader van WTO kunnen hierop een belangrijke invloed hebben. Import Op het vlak van de impor t is vanzelfsprekend de EU-context belangrijk. Immers, vanuit het principe van de eenheidsmarkt binnen de EU is de impor t volkomen onder worpen aan de Europese regels terzake. Behoudens de invoer van welbepaalde producten van welbepaalde oorsprong en waar voor specifieke controlevoorschriften gelden, worden de controles volkomen afgedekt door het controleprogramma van het FAVV en aan dezelfde wetmatigheden van risico-evaluatie als de binnenlandse productie onder worpen. Het belang van deze controles wordt bij voorbeeld aangetoond aan de hand van de cijfers van de snelle waarschuwingsberichten

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Titel presentatie - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv