Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

B u s i n e s s p l a n

B u s i n e s s p l a n v o o r h e t v o e d s e l a g e n t s c h a p G i l H o u i n s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r Goedgekeurd door Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Landbouw op 20 februari 2009. F e d e r a a l A g e n t s c h a p v o o r d e V e i l i g h e i d v a n d e V o e d s e l k e t e n

Inhoudstafel H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Managementsamenvatting 4 Opdracht - visie – waarden 1 Ontstaan en evolutie van het FAVV 6 · Oorsprong van het FAVV 7 · De voorgaande businessplannen 8 2 Evolutie van de voedingsgewoonten 10 3 De sociaal-economische context van het FAVV 12 1. Algemeen 1 . Economisch belang 1 . Evolutie van de sectoren 14 4 De overheidscontext 20 5 Toestand en bevoegdheden van het FAVV in 2008 22 6 Structuur van de organisatie 24 7 SWOT-Analyse 30 8 Strategische visie 34 1. Een steeds veiliger voedselketen 4 . Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de samenleving 6 . Een transparant Agentschap 7

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv