Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

3. Een transparant

3. Een transparant Agentschap De inspanningen op het vlak van de externe communicatie zullen aangehouden worden: • • consumenten en media: elk ernstig incident in de voedselketen zal worden meegedeeld. De website zal nog beter toegankelijk gemaakt worden; operatoren: het systematisch overhandigen van een document dat alle onregelmatigheden vermeldt die werden vastgesteld bij een inspectie of een audit en het on-line ter beschikking stellen voor elke operator van alle beschikbare informatie (toelating, analyseresultaten, inspectieresultaten,…) (zie CRM onder punt 9). 4. Bevordering van de autocontrole Op basis van de strategische keuzes uit voorgaande businessplannen werd een specifiek Belgische model ontwikkeld met betrekking tot de rol en implementatie van autocontrolesystemen (ACS). Kenmerken zijn: • • • • • • • • Een geïmplementeerd ACS, gebaseerd op HACCP, staat centraal in de borging van de voedselveiligheid. Ondersteuning van de implementatie met behulp van gidsen ontwikkeld door de sectoren en goedgekeurd door het FAVV. Ruime dekkingsgraad van de activiteiten door de gidsen. Versoepeling voor zeer kleine bedrijven meer bepaald op basis van de gidsen. Validatie of cer tificatie van het autocontrolesysteem op basis van de gidsen door het FAVV of door daar toe erkende cer tificatieorganismen eventueel aangevuld met andere kwaliteitsborgingssystemen zoals BRC, IFS of ISO 9000. Accreditatie van deze cer tificatieorganismen op basis van internationaal aanvaarde normen door BELAC. Audits gebaseerd op leidraden en checklists, ook voor die bedrijven waar geen gids is voor ontwikkeld. Inspectiefrequenties binnen het MANCP (1) die rekening houden met de aanwezigheid van deze gevalideerde/gecer tificeerde systemen. (1) Multi Annual National Control Plan : voorzien in verordening 88 / 004 Strategische visie B U S I N E S S P L A N 7

8 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P • • • • Complementariteit met of integratie in bestaande lastenboeken waar van de vereisten de voedselveiligheid overstijgen. Financiering op basis van de aan of afwezigheid van gevalideerde ACS. Specifieke logo’s voor bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren (bv de SMILEY). Controle op de autocontrole. geaccrediteerde controle organismen audit met extern geborgd autocontrolesysteem (acs) Externe audit / keuring / inspectie informatie Bedrijven Bevoegde overheid De budgettaire marge, ontstaan als gevolg van de verhoging van de dotatie, zal niet alleen aangewend worden om het budgettair evenwicht te behouden maar ook voor de versterking van de economische stimuli voor de bedrijven om de autocontrole toe te passen (belangrijke bonus voor de jaarlijkse heffing en oplopende malus in de loop van de jaren). inspectie audit zonder externe borging met formeel uitgewerkte acs inspectie zonder formeel uitgewerkte acs inspectie

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Titel presentatie - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv