Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

4. Bevordering van de

4. Bevordering van de autocontrole 7 5. Naar een administratieve vereenvoudiging 4 6. Een professioneel en op het vlak van de resultaten veeleisend Agentschap 44 7. Een optimale publiek/private samenwerking 46 8. Een constructieve en doeltreffende samenwerking met andere overheidsdiensten 48 9. Een geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (ICT) 49 10. Kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten 5 11. Duurzame ontwikkeling & het FAVV 54 1 . Internationale context 55 9 Een dynamisch personeelsplan 56 Personeelsplan 009 6 - 6 Personeelsplan 011 64 - 65 10 Begroting & financiering van het FAVV 66 1. De financiering van het FAVV 66 . De toekomstige financiering van het FAVV 69 . Bonus-malus 70 4. Voorziene evolutie van de autocontrole 7 5. Evolutie voorzien op budgettair vlak 74 Bijlage 1 : Inspectiefrequenties per sector 80 Bijlage : Lijst van afkor tingen 8 Bijlage : Nuttige adressen 84 B U S I N E S S P L A N

4 Managementsamenvatting Dit derde businessplan voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen legt de krachtlijnen voor de jaren 009- 011 vast waarop de vier besturen hun strategische en operationele plannen zullen steunen. De klemtoon wordt vooral gelegd op de basisopdracht van het FAVV: een steeds veiliger voedselketen en de veralgemening van de autocontrole. H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P De jaar verslagen van het FAVV geven inderdaad aan dat betekenisvolle verbeteringen noodzakelijk blijven. Een andere essentiële doelstelling is het hoofdzakelijk repressieve imago bij sommige beroepssectoren uit te wissen zonder evenwel te raken aan het professionalisme en de doeltreffendheid van het FAVV. Tot slot worden dank zij de verhoging van de dotatie correcties aangebracht aan het financieringssysteem dat seder t 006 in voege is. Er van uitgaand dat het huidige personeelsplan noodzakelijk is indien 50 % van de operatoren over een gevalideerd autocontrole- systeem beschikken en dat de opdrachten van het FAVV onveranderd blijven, zal het aantal medewerkers in de loop van de volgende drie jaar slechts in geringe mate evolueren. Ir. G. HOUINS Gedelegeerd bestuurder

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
7 posters - Favv
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Jaarverslag 2000 - Favv
Document - Favv
Titel presentatie - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv