Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Strategische visie B U S

Strategische visie B U S I N E S S P L A N 51

5 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P 10. Kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten 10.1. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg was in het vorige businessplan een belangrijke strategische doelstelling: alle diensten zouden op termijn onder een intern systeem van kwaliteitszorg moeten functioneren. Het was hierbij de bedoeling om de kernprocessen van het FAVV extern te laten cer tificeren. Bovendien moest de interne audit verder uitgebouwd worden. Vele punten binnen deze doelstelling werden de afgelopen jaren gerealiseerd. Zo werd bijvoorbeeld het gebruik van geharmoniseerde en gestandaardiseerde procedures (formats en templates, checklists,…) veralgemeend en passen de PCE’s bij het uitvoeren van hun controletaak de beginselen van het “Char ter van de controleur” toe. Voor de externe cer tificering werd in 006 gestar t met de uitwerking van 4 pilootprojecten voor de cer tificatie volgens de norm ISO 9001. Deze pilootprojecten betreffen activiteiten verspreid over alle Besturen van het FAVV. De audit voor de cer tificering van deze pilootprojecten door een extern erkend organisme heeft in september 008 plaatsgevonden en heeft geleid tot de ISO 9001 cer tificering van bepaalde diensten. In de komende jaar zal het systeem van kwaliteitsbeheer uitgebreid worden tot alle sleutelprocessen van het FAVV. Op dat ogenblik zal een cer tificering ISO 9001 voor het geheel van de organisatie worden bekomen. Tegelijk zullen de controlediensten worden voorbereid op een cer tificering volgens de norm ISO 170 0. Net zoals voor ISO 9001 zal hieraan in eerste instantie een pilootproject voorafgaan. Overigens, de laboratoria van het FAVV zijn reeds ISO 170 5 geaccrediteerd.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
7 posters - Favv
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Document - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Titel presentatie - Favv
Jaarverslag 2000 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv