Views
4 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

• Impactanalyse: Een

• Impactanalyse: Een ambitieus beleid is slechts mogelijk indien alle niveaus volkomen betrokken worden. Eerder reeds besliste het FAVV om voor alle beleidsbeslissingen een impactanalyse uit te voeren. Deze impactanalyse heeft zowel betrekking op de impact op de eigen organisatie als op de betrokken sectoren en operatoren (administratieve lasten, economische gevolgen, lasten/baten op het vlak van de veiligheid van de voedselketen, …). Deze impactanalyse zal aangevuld worden met criteria ivm duurzame ontwikkeling. Intern zal dit o.m. het geval zijn bij de opmaak van lastenboeken, de organisatie van de controles,.. Ook de initiatieven op het vlak van e-government waarbij operatoren hun eigen dossier elektronisch zullen kunnen raadplegen en wijzigingen melden, passen in dit kader. Ook in de regelgeving die door het FAVV uitgewerkt wordt zal indien zinvol de impact op de duurzame ontwikkeling opgenomen worden . Er zal wel over gewaakt moeten worden dat er geen negatieve invloed op de vereisten inzake voedselveiligheid uit voor tvloeit. 12. Internationale context Het FAVV zal de contacten met haar zusterorganisaties of relevante overheidsdiensten in andere lidstaten, en in het bijzonder met die van de buurlanden onderhouden en intensifiëren. Dit moet toelaten om tot een coherente aanpak te komen van materies die op het niveau van de lidstaten geregeld moeten worden. Het uitwisselen van informatie met deze organisaties moet een efficiënte aanpak bevorderen. Daarnaast zal het Agentschap zich actief blijven inzetten voor de ontwikkeling en het behoud van expor tmogelijkheden naar derde landen. Naast het afsluiten van protocollen, het maken van afspraken over cer tificaten zullen waar mogelijk ook uitwisselingspro- gramma’s opgestar t worden. Strategische visie B U S I N E S S P L A N 55

9 Een dynamisch personeelsplan 56 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Pas drie jaar na de oprichting beschikte het FAVV over een eerste personeelsplan per Bestuur. In 00 telde de voorlopige cel 1180 personeelsleden waaraan 160 personen van de vzw CDV werden toegevoegd, wat het totaal aantal op 1 40 medewerkers bracht. In juli 008 keurde de bevoegde Minister het 4de personeelsplan goed, wat aantoont dat dit plan dynamisch moet zijn en permanent moet evalueren in functie van nieuwe opdrachten of afgestoten opdrachten, de ver wor ven er varing, enz… Personeelsplan 009 (in VTE) Personeelsplan 011(VTE) Managementfuncties N (gedelegeerd bestuurder) 1 1 N-1 (directeur-generaal) 4 4 N- (directeur) 5 5 10 10 Niveau A (universitairen en gelijkgestelden) Klasse A5 0 1 Klasse A4 1 1 Klasse A 99 99 Klasse A 80 9 Klasse A1 61 50 45 454 Niveau B (gegradueerden) 408 4 8 Niveau C 46 1 Niveau D 149 140 TOTAAL 1.266 1.253

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
stand van zaken - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Titel presentatie - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
19.03.2004 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv