Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Momenteel wensen steeds

Momenteel wensen steeds meer medewerkers op rust gesteld te worden voor de normale leeftijd van 65 jaar. Het is evenwel moeilijk om de natuurlijke afvloeiing voor de komende drie jaar te ramen gelet op de inspanningen van de politieke overheid om enerzijds de verlenging van de loopbaan aan te moedigen en anderzijds de wens om het openbaar ambt te verlichten. Een eerste signaal in die richting is de afbouw van de personeelsenveloppe met 1 % in 009 en met 0,74 % in 010 en 011. Het aantal medewerkers dat in de komende drie jaar de leeftijd van 65 jaar bereikt ziet er als volgt uit (in VTE) : Een dynamisch personeelsplan 2009 2010 2011 2012 TOTAAL Niveau A 6 1 ,8 8 8,8 Niveau B 1 1,8 4 9,8 Niveau C 1 1 1,5 6,5 Niveau D 1 1,8 1 0,7 4,5 TOTAAL 5 12,6 17,8 14,2 49,6 Het aantal personeelsleden tussen 60 tot 65 jaar en die dus voldoen aan de voor waarden voor pensioenaanvraag, bedraagt van nu tot 01 , 151,9 FTE. Op basis van de er varing uit het verleden weet men dat elk jaar ± 5 FTE’s gebruik maken van de mogelijkheid om ver vroegd de dienst te verlaten. B U S I N E S S P L A N 61

6 PERSONEELSPLAN 2009 (VTE) H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Algemeen beheer DG Algemene diensten DG Controlebeleid Staf gedel. bestuurder 9 Staf DG 10 Databanken en Traceerbaarheid Communicatie en meldpunt consumenten 16 Budget-Beheerscontrole 18 Diergezondheid & Veiligheid dierlijke producten Interne audit 11 Financiering Internat. zaken. Crisispreventie en -beheer 6 ICT 49 Plantenbescherming & Veiligheid plant. producten Juridische dienst 0 Sec. Wet. Com. P&O 40 Staf DG Logistiek 58 Transform. & distrib. TOTAAL 42 218 TOTAAL : 1266 3,3 % 17,2%

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv