Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

DG Controle DG

DG Controle DG Laboratoria 6 *Hoofdbestuur Staf DG 18 Staf DG 9, Hoofdbestuur 10 9 Sect. primaire prod 0,5 Labo Gembloux 1 Sect. transformatie 1 ,15 Labo Gentbrugge 46 9 Sector distributie 5 Labo Luik 7 10 Sect. erkenningen 8 Labo Melle 1 10 Sect. impor t/expor t 16,9 Labo Ter vuren 1 * NICE 1,9 * NOE 17 * Prov. diensten PCE Antwerpen 91, PCE Brussel 0,4 PCE Henegauwen 57, 8 PCE Limburg 55,1 PCE Luik 77, PCE Luxemburg ,86 PCE Namen 4 PC Oost-Vlaanderen 10 ,4 PCE Vlaams-Brabant 5 PCE Waals-Brabant 0, PCE West-Vlaanderen 10 ,7 Een dynamisch personeelsplan 75 771 160 5,9% 60,9% 12,7 % B U S I N E S S P L A N 6

64 PERSONEELSPLAN 2011 (VTE) H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Algemeen beheer DG Algemene diensten DG Controlebeleid Staf gedel. bestuurder 7 Staf DG 10 Databanken en Traceerbaarheid Communicatie en meldpunt 18 Budget-Beheerscontrole 18 Diergezondheid & Veiligheid dierlijke producten Interne audit 11 Financiering 1 Internat. zaken. Crisispreventie en -beheer 6 ICT 49 Plantenbescherming & Veiligheid plant. producten Juridische dienst 0 Sec. Wet. Com. P&O 40 Staf DG Logistiek 58 Transform. & distrib. TOTAAL 42 208* TOTAAL : 1.253 3,4 % 16,6 %

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Titel presentatie - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv