Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

• • op basis van de

• • op basis van de begroting 008 kost de veiligheid van de voeding gemiddeld ongeveer € 11 € /inwoner en per jaar (via de dotatie van de overheid) en aan de operatoren € 75/jaar, kosten voor de vleeskeuring in de slachthuizen niet inbegrepen, en met een minimum van € 0; insolvabiliteit van bepaalde debiteuren heeft geleid tot een gecumuleerd bedrag van € 19,6 miljoen niet geïnde ontvangsten tussen 00 en 007. Deze sommen moeten progressief worden afgeschreven als “waardeverlies” in de begroting. Politiek werd er tijdens de begrotingsarbitrages 007 en 008 voor geopteerd te voorzien in een verhoging van de dotatie en een beperking van de lasten voor de operatoren om een gebrek aan concurrentievermogen ten opzichte van buitenlandse producenten te vermijden. Miljoenen 00 150 100 50 0 00 004 005 Evolutie dotatie FAVV jaar 006 007 008 Begroting & financiering van het FAVV Dotatie Realisaties ontvangen B U S I N E S S P L A N 67

68 00.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 1 0.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 0.000.000 0 Totaal uitgaven FAVV Dotatie H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P 5 % 00 definitief 1 0.96 .11 68. 6 .000 45 % 004 definitief 1 8.749. 87 6 .8 .000 % dotatie tov totaal uitgaven 49 % 005 definitief 148. 17. 10 7 .615.500 46 % 006 definitief 147. 98. 7 68.110.7 5 55 % 007 definitief 154. 41. 09 85. 41.0 61 % 008 initieel 184.506.764 111.94 .000 64 % 009 initieel 180.741.000 115. 8.000

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Titel presentatie - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv