Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

2. De toekomstige

2. De toekomstige financiering van het favv • • • • • • De dotatie: de indexering van de dotatie aan het Agentschap moet gewaarborgd worden. De heffingen: de evolutie van de dotatie laat een betekenisvolle daling van de heffingen toe vanaf 009. Deze dekken een deel van de kosten voor de testen tot opsporing van boviene spongiforme encefalopathie en van het controleprogramma van de voedselketen. De retributies: het principe om de reële kosten voor prestaties geleverd door het FAVV te dekken blijft behouden. Om de economische leefbaarheid van de kleine bedrijven niet te hypothekeren (vb. kleine slachthuizen) worden de retributies voor de ZKB evenwel geplafonneerd zonder dat dit evenwel het budgettair evenwicht in het gedrang brengt noch in tegenspraak is met de Verordening (EL) nr. 88 / 004. Het Agentschap waakt er verder over dat wat verschuldigd is, met inbegrip van de vorderingen uit het verleden met alle wettelijke middelen worden gerecupereerd. De EU-steun: elke mogelijkheid tot EU-steun zal benut worden (bestrijding van dierziekten, van quarantaine-organismen,…). Andere ontvangsten: het betreft de administratieve boetes, ontvangsten van de laboratoria, ontvangsten uit beleggingen, ver wijlinteresten, … De heffingen zullen, indien nodig, elk jaar in functie van de budgettaire behoeften en van de parameters die leiden tot de verdeling tussen sectoren naar boven (ter uitvoering van nieuwe opdrachten) of naar onder (vb. daling van het aantal BSE-testen) aangepast worden. De verdeling van de heffingen gebeur t op basis van volgende parameters: • de toegevoegde waarde (1/ ) • het bruto exploitatie saldo (1/ ) • het werkvolume verbonden aan het inspectieprogramma (1/ ) dat zelf berekend wordt op basis van: • aantal controlepunten/sector (vestigingsplaatsen) • inspectiefrequentie • gemiddelde duur van een inspectie Begroting & financiering van het FAVV B U S I N E S S P L A N 69

70 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Ten opzichte van de methodologie uit het verleden is de toevoeging van de inspectiefrequentie logischer wijs ingevoerd bij de bereke- ningsmodaliteiten vanaf de begroting 009. In 009 leidt deze methodologie tot volgende verdeling: Sector 2009 2006 - 2008 Toelevering landbouw 1, 0 % 1,74 % Primaire productie 0,94 % 6,08 % Transformatie , 8 % 4, 0 % Groothandel 9,18 % 9,89 % Detailhandel 19,90 % 16,4 % Horeca 6, % 1,1 % Transpor t 0,16 % 0,54 % 3. Bonus – malus Het vorige businessplan voorzag de toepassing van een bonus – malussysteem bij de jaarlijkse heffing als aanmoediging van de veralgemeende toepassing van autocontrolesystemen (ACS) doorheen de voedselketen. Vastgesteld werd dat dit proces traag vorder t om volgende redenen: • de implementatie van ACS veronderstelt over het algemeen het voorhanden zijn van een sectorgids voor autocontrole, die de individuele operatoren toelaat te voldoen aan de vereisten inzake voorzien in de reglementering en op het vlak van risico-evaluatie. De opmaak van deze gidsen door de beroepsorganisaties en de validatie door het FAVV bijgestaan door het Wetenschappelijk Comité, waren arbeidsintensiever dan voorzien.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Titel presentatie - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv