Views
4 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Dit zal de volgende

Dit zal de volgende gevolgen hebben voor de uitgaven (in €). Onkosten BSE 2008 2009-2011 Aantal runderen getest in de slachthuizen 329.350 235.731 Aantal kadavers getest(Rendac - vilbeluik) 46.094 26.461 DMO - monsternemingen - slachthuis .058.015 € . 1.6 0 € DMO - toezicht - vilbeluik 66.500 € 66.500 € analyses slachthuizen 8.646.6 € 6.194. 99 € analyses kadavers vilbeluik 1. 09. 70 € 7 8.18 € contract vilbeluik 547.800 € 55.541 € controlesets 07.740 € .944 € CODA ( referentie , bevestiging verdachte dieren) 7 0.000 € 7 0.000 € TOTAAL 14.565.958 € 10.620.187 € Vermindering BSE inkomsten Deze evolutie heeft eveneens een weerslag op de inkomsten : - .945.771 € retributie .645.905 € .706.19 € steun EU 1.745.475 € 1. 8 .755 € TOTAAL 5.391.380 € 3.988.947 € Netto impact nieuw beleid tussen 2008 en 2009 = - 2.543.338 € Lasten uit het verleden Begroting & financiering van het FAVV - 1.40 .4 € BIRB 149.087 0* * De programmawet van december 008 (ar t. 41) voorziet in het annuleren van de schuld van het FAVV aan het BIRB ontstaan door de voorfinanciering van de BSE testen tussen 001 en 0/06/ 004 (5 , M€ einde 008). B U S I N E S S P L A N 75

76 De budgettaire ruimte, vrijgekomen door de afname van het aantal BSE-tests op runderen, maakt het mogelijk om binnen het budgettair evenwicht een aantal maatregelen te nemen: • vanaf 009 aanpassing van de vergoedingen per uur (+ 8%) voor de dierenar tsen met opdracht. Deze aanpassing zal in de toekomst jaarlijks gebeuren. • Forfaitaire honoraria van 10 € voor het correct invoeren van de cer tificatiegegevens in het informaticasysteem TRACES door de DMO (0, 8 M €). • Herziening van de kosten verbonden aan de cer tificering (-0,8 M€) • Correcte indexatie van de contracten tussen het FAVV en de nationale referentielaboratoria (0, 5 M €). • • Aanpassing van het budget van het sociaal comité met het oog op het welzijn en de motivatie van het personeel (+ 0,1 M€, meer bepaald voor het onthaal van kinderen in de schoolvakanties). H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
stand van zaken - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Titel presentatie - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
19.03.2004 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv