Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Ontvangsten (k €) 2008

Ontvangsten (k €) 2008 2009 2011 (niet-geïndexeerd) Retributies 38.349 38.405 38.405 cer tificering 6.067 7.8 9 7.8 9 keuring 1. 86 . 19 . 19 audits validatie ACS 1.7 4 00 00 opvolging non-conformiteiten 500 00 00 residu .456 .7 .7 controles aan het algemeen tarief en inspecties in inrichtingen in de vlees- sector Begroting & financiering van het FAVV .560 .4 8 .4 8 BSE .646 .706 .706 Heffingen 25.930 19.297 22.008 Controleplan 16.606 1 .666 15. 77 BSE 9. 4 6.6 1 6.6 1 Andere ontvangsten ( laboratoria, administratieve boetes…) 5.700 5.685 5.685 Dotatie 113.650 115.228 113.959 initiële dotatie 111.94 114.198 114.198 diverse interdepar tementale provisies 1.707 1.81 1.81 vermindering personeelslast in openbaar ambt 0 -78 - .05 EU 2.569 2.393 2.393 TOTAAL 186.198 181.008 182.450 B U S I N E S S P L A N 77

78 Uitgaven (k €) H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P 2008 2009 2011 (niet-geïndexeerd) Personeel 83.074 86.235 84.966 Weddes 75.044 77.945 76.676 andere personeelsuitgaven: opleiding, verplaatsingskosten… 7.946 8. 04 8. 04 andere uitgaven (tolken, revisoren, Wetenschappelijk Comité) 84 86 86 Werking 89.121 81.494 81.494 ICT 6.7 4 6.868 6.868 externe dierenar tsen (behalve BSE) 5.158 6. 4 6. 4 externe labo’s (behalve BSE) 14.519 15.115 15.115 uitgaven BSE 14.715 10.6 0 10.6 0 - lasten uit het verleden 149 0 0 - uitgaven van het jaar 14.566 10.620 10.620 Communicatie 1.587 1.60 1.60 Crisispreventie en studies 11.084 5. 4 5. 4 andere werkingskosten (laboproducten…) 15. 4 15.7 1 15.7 1 Investeringen 3.359 3.816 3.816 Crisisreserve 5.000 5.000 0 Waardeverlies ( oninvorderbare schuldvorderingen) 5.660 3.196 3.000 Terugbetaling voorschot Schatkist betreffende BSE 1.000 2.000 TOTAAL 186.214 180.741 175.276

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv