Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

BIJLAGE 1 :

BIJLAGE 1 : INSPECTIEFREQUENTIE PER SECTOR Inspectie frequenties Basis Verminderd Verhoogd Slachthuizen 4,00 ,00 8,00 Hoeveslachterijen 1,00 0,50 ,00 Voeders (erkende operatoren) 1,00 0,50 ,00 Voeders (toegelaten operatoren) 0,50 0, 1,00 Voeders (geregistreerde operatoren) 0, 0, 5 0,50 Uitsnijderijen 8,00 4,00 16,00 Slagers 1,00 0,50 ,00 Centra voor de verzameling en opslag van sperma of embr yo’s 1,00 0,50 ,00 Verzamelcentra en halteplaatsen voor dieren 0,50 0, 1,00 Pakstations van eieren (capaciteit >15.000/uur) 6,00 ,00 1 ,00 Pakstations van eieren (capaciteit

8 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P BIJLAGE 2 : LIJST MET AFKORTINGEN ACSA : asbl Association Centrale de Santé Animale ARSIA : Association Régionale de Santé et d’Identification Animales. AWEX : Agence wallonne à l’expor tation et aux investissements étrangers. BELPLUME : Lastenboek voor de bedrijfskolom gevogelte BIRB : Belgisch Inter ventie en Restitutiebureau (parastatale) BOOD : Databank der operatoren BPR : Business process reengineering (revisie van de werkprocedures) BRC : British Retailer Council BSE : Boviene spongiforme encefalopathie CRM : Customer Relationship Management DGZ : Dierengezondheidszorg Vlaanderen DMO : Met opdracht belaste dierenar ts bij het FAVV EMAS : Environmental Management and Audit Scheme FIT : Flanders Investment & Trade FOD: Federale overheidsdienst FOODNET : Informaticasysteen van het FAVV waarbij het mogelijk is om de monsternemingen en inspecties te plannen en de rappor tering er van op te nemen GGO : Genetisch gemodificeerd organisme GLOBAL GAP : Standard for Good Agricultural Practice GMP : Good Manufacturing Practices : Goede productiepraktijken HR : Human Resources IFS : International Food Standard IKKB : Integraal Keten Kwaliteit Beheersysteem KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen LIMS : Laborator y Information Management System : informaticasysteem voor de registratie van de monsters en analysere- sultaten

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv