Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

LANDBOUW VOLKSGEZONDHEID

LANDBOUW VOLKSGEZONDHEID OORSPRONG VAN HET FAVV Inspectie-generaal grondstoffen Inspectie-generaal plantaardige producten Inspectie-generaal veterinaire diensten Inspectie-generaal dierlijke producten CDV vzw Algemene eetwareninspectie Instituut voor Veterinaire Keuring Ontstaan en evolutie van het FAVV DG 4 DG 5 B U S I N E S S P L A N 7

8 De voorgaande businessplannen H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Voorliggend businessplan is het derde strategisch plan van het Agentschap. Het eerste businessplan van het FAVV (Luc Beernaer t, 1ste gedelegeerd bestuurder) werd door de regering goedgekeurd op novem- ber 000 en bleef tot eind 004 de referentie voor het Agentschap. Het voorzag reeds de basisideeën die later de grondslag vormden voor de Europese en nationale reglementering inzake veiligheid van de voedselketen: 1. systematische registratie van de operatoren; . autocontrole; . traceerbaarheid van de producten die toelaat tot de bron terug te keren in geval van slecht beheerd gevaar en de producten stroomafwaar ts te lokaliseren; 4. meldingsplicht aan de overheden over vaststellingen in verband met risico’s; 5. financiële verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijken van een incident. Dit plan gaf ook reeds op basis van een brede voorafgaande raadpleging een vooruitblik op de toekomstige structuur van het FAVV, structuur zoals deze vandaag nagenoeg nog steeds bestaat. Dit op het vlak van de basisdoelstellingen visionaire plan werd evenwel niet ondersteund door becijferde objectieven voor wat het budget en de personeelsbehoeften betreft. Nagenoeg alle geformuleerde doelstellingen werden gerealiseerd met uitzondering van de analytische boekhouding.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Titel presentatie - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv