Views
5 years ago

(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv

(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv

KB tot wijziging van het

KB tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen • Technische keuring van spuittoestellen (driejaarlijks) van toepassing in België sinds 1995 • Keuring ten velde gedelegeerd aan twee door de Minister erkende keuringdiensten • Wijzigingen van het KB naar aanleiding van de 7 de keuringscyclus (1 januari 2014) • Voorgestelde aanpassingen om rekening te houden met de evolutie van het geheel aan spuittoestellen en praktische moeilijkheden vastgesteld door de keuringsdiensten. 2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

KB tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen • Voorgestelde wijzigingen : – Artikels 1 en 2: erkenning van de in andere lidstaten uitgevoerde keuringen voor in een andere lidstaat aangekochte spuittoestellen. • Keuringsattest moet bij de aangifte van de aankoop gevoegd worden • Geldigheid van het keuringsattest is beperkt tot 3 jaar – Artikel 3 : Aanpassing van twee criteria voor toegang tot de keuring om rekening te kunnen houden met de evolutie van het geheel aan spuittoestellen; – Artikel 4 : Aanpassing van een bepaalde technische voorschriften uit bijlage 1. De meeste wijzigingen werden door de keuringsdiensten voorgesteld vanuit hun praktijkervaring. Bijlage 1 wordt volledig vervangen vanuit een streven naar duidelijkheid; 3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Microsoft PowerPoint - Billeder_06mar13 - DBTA
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
(Microsoft PowerPoint - evn de beroepsbeoefenaar ten aanzien van ...
Microsoft PowerPoint - water-disaster.pps
Microsoft PowerPoint - Vorlesung Vitien.ppt
Businessplan 2012-2014 - Favv
Microsoft PowerPoint - BIP1250_ENG.ppt - BluebirdSoft
Microsoft PowerPoint - BIP3010.ppt - BluebirdSoft
(Microsoft PowerPoint - De \221Social Norms Approach\222.ppt)
(Microsoft PowerPoint - De \221Social Norms Approach\222.ppt)
Prioriteiten - Favv
(Microsoft PowerPoint - Veldwerkplaats\255\255 ... - VeldwerkPlaatsen
Microsoft PowerPoint - Ppt0000002 [\314\374\355\357 \343\351\341 ...
Microsoft PowerPoint - Dr Zian H.Tseng.ppt - Braidwood Inquiry
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Microsoft PowerPoint - Lean proces - met kleine series - Syntens
Microsoft PowerPoint - 2nd -051612 - GDOT Board HH Survey.pptx ...
(Microsoft PowerPoint - Vortrag te Wildt K\366nigslutter 2009 f\374r ...
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
stand van zaken - Favv
Titel presentatie - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv