Views
4 years ago

(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv

(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv

KB tot wijziging van het

KB tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen – Artikel 5 : vervanging van het formulier voor de aankoop/verkoop van een spuittoestel (bijlage 2 van het KB van 13 maart 2011) om er een aantal verduidelijkingen in op te nemen over de aangekochte/verkochte spuittoestellen, de keuring ter plaatse en de erkenning van de certificaten van in een andere lidstaat uitgevoerde keuring bij aankoop van een spuittoestel in een andere lidstaat; – Artikel 6 : aanpassing van de keuringsmethodes om rekening te houden met de in bijlage 1 voorgestelde aanpassingen . Bijlage 5 wordt volledig vervangen vanuit een streven naar duidelijkheid; 4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

KB tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen – Artikel 7 : nadere omschrijving van de kostprijs van de retributies voor in de woonplaats uitgevoerde keuringen (75€, ongewijzigde kostprijs reeds voorzien in bijlage 5 van het KB van 10 november 2005) • Administrative vereenvoudiging voor de keuringsdiensten (een enkele oproep nodig) ; • Transparantie, een duidelijke indicatie van het te betalen bedrag voor een keuring thuis ; – Article 8 : treedt in werking op 1 januari 2014 bij aanvang van de 7 de driejaarlijkse keuringscyclus 5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Beknopte versie - Favv
Microsoft PowerPoint - Billeder_06mar13 - DBTA
van de inspecteur en controleur - Favv
Microsoft PowerPoint - BIP1250_ENG.ppt - BluebirdSoft
Microsoft PowerPoint - Vorlesung Vitien.ppt
Businessplan 2012-2014 - Favv
Microsoft PowerPoint - BIP3010.ppt - BluebirdSoft
Microsoft PowerPoint - water-disaster.pps
Prioriteiten - Favv
Microsoft PowerPoint - Dr Zian H.Tseng.ppt - Braidwood Inquiry
(Microsoft PowerPoint - evn de beroepsbeoefenaar ten aanzien van ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Microsoft PowerPoint - Lean proces - met kleine series - Syntens
Microsoft PowerPoint - 2nd -051612 - GDOT Board HH Survey.pptx ...
(Microsoft PowerPoint - Vortrag te Wildt K\366nigslutter 2009 f\374r ...
(Microsoft PowerPoint - De \221Social Norms Approach\222.ppt)
(Microsoft PowerPoint - De \221Social Norms Approach\222.ppt)
Microsoft PowerPoint - Ppt0000002 [\314\374\355\357 \343\351\341 ...
(Microsoft PowerPoint - Veldwerkplaats\255\255 ... - VeldwerkPlaatsen
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
stand van zaken - Favv
Titel presentatie - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv