Views
5 years ago

PCCB/S3/KBS/974089 - Favv

PCCB/S3/KBS/974089 - Favv

PCCB/S3/KBS/974089 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de invoer van diepgevroren aardbeien Referentie PCCB/S3/KBS/974089 Datum 19/12/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Aardbeien, virussen, invoer, verwerking Opgesteld door Goedgekeurd door Beullens Katrien, attaché Diricks Herman, directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren betrokken bij de invoer en verwerking van diepgevroren aardbeien afkomstig uit China te wijzen op de mogelijke gevaren verbonden aan deze producten met betrekking tot de virale contaminatie. De invoerders van diepgevroren aardbeien afkomstig uit China worden verzocht de verwachte zendingen aan te kondigen bij het APB met het oog op eventuele bemonstering. 2. Toepassingsgebied Deze omzendbrief is van toepassing op de operatoren die betrokken zijn bij de invoer en verwerking van diepgevroren aardbeien. 3. Referenties Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG. Koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en –stoffen die gelden als schadelijk verklaard. Guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of viruses in food. CAC/GL 79/2012

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Prioriteiten - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv