Views
5 years ago

PCCB/S3/KBS/974089 - Favv

PCCB/S3/KBS/974089 - Favv

4. Definities en

4. Definities en afkortingen APB: aangewezen punt van binnenkomst 5. Risico op virussen in aardbeien Microbiologische contaminatie kan levensmiddelen schadelijk maken voor de gezondheid en ongeschikt voor menselijke consumptie. Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden stelt in artikel 14 dat onveilige levensmiddelen niet in de handel gebracht mogen worden. De mogelijke aanwezigheid van virussen, zoals Norovirus en Hepatitis A-virus, is een gekend probleem in kleine rode vruchten. Virussen zijn vaak zeer stabiel en kunnen gekoelde omstandigheden en negatieve temperaturen gedurende enkele jaren verdragen. De consumptie van besmette levensmiddelen kan leiden tot gastro-enteritis, hepatitis (geelzucht) en andere aandoeningen. De infectieuze dosis is over het algemeen laag. In het recent gepubliceerde Codex Alimentarius document “Guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of viruses in food” wordt beschreven hoe het risico op de aanwezigheid van virussen in voeding vermeden of geminimaliseerd kan worden. Operatoren dienen de mogelijke gevaren betreffende virussen af te dekken binnen hun autocontrolesysteem. Naar aanleiding van een recente uitbraak in Duitsland veroorzaakt door met Norovirus besmette diepgevroren aardbeien afkomstig uit China is extra waakzaamheid bij de invoer van dit product geboden. Vanaf 1 januari 2013 zal de analyse van Norovirus en Hepatitis A-virus in aardbeien afkomstig uit China toegevoegd worden aan de lijst van diervoeders en levensmiddelen van nietdierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op het aangewezen punt van binnenkomst worden onderworpen, beschreven in verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van beschikking 2006/504/EG. Het FAVV verzoekt echter de invoerders van diepgevroren aardbeien nu reeds de verwachte zendingen uit China ten minste twee werkdagen voor de aankomst ervan aan te kondigen bij de APB volgens de procedure beschreven in de “Mededeling betreffende de verordening (EG) nr. 669/2009”. Op die manier kan het FAVV eventuele monsters nemen voor microbiologische analyse. 6. Bijlagen De “Mededeling betreffende de verordening (EG) nr. 669/2009” is terug te vinden op de website van het FAVV via volgende link: http://www.favv.be/levensmiddelen/invoer/_documents/MededelingVO669-2009rev1.pdf Het Codex Alimentarius document “Guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of viruses in food” CAC/GL 79/2012 is terug te vinden op de website van Codex Alimentarius via volgende link: http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/?no_cache=1

7. Overzicht van de revisies Overzicht van de revisies van de omzendbrief Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 1.0 Datum van publicatie

en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Prioriteiten - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv