Views
5 years ago

Schmallenbergziekte - Favv

Schmallenbergziekte - Favv

Monitoring in België:

Monitoring in België: 1) Analyses bij abortus : "Abortusprotocol" Verplichting voor verantwoordelijken van rundvee-, schapen- en geitenbeslagen om alle abortussen te melden Koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose → abortus bij runderen Mi Ministerieel i i l bbesluit l i van 11 meii 2011 hhoudende d d maatregelen l ter bestrijding van Coxiella burnetii bij schapen en geiten en houdende wijziging j g gvan lijst j II van bijlage j g I van het koninklijk j besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers → abortus b t bij schapen h en geiten it Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Monitoring in België : 1) Analyses bij abortus: "Abortusprotocol" Abortus bij een rund rund, een schaap of een geit De verantwoordelijke moet zijn dierenarts oproepen Die stuurt de in het « abortusprotocol p » vermelde monsters (fœtus, ( , placenta, bloed van moeder) naar de diergezondheidsvereniging (DGZ/ARSIA), samen met een anamnese. (bemonsteringen bij runderen worden betaald door het Fonds voor diergezondheid diergezondheid, het vervoer en de analyses worden betaald door het FAVV) Opsporing van een aantal ziekteverwekkers + eventueel conditioneren en toezenden van monsters aan het CODA, voor analyse Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv