Views
4 years ago

Schmallenbergziekte - Favv

Schmallenbergziekte - Favv

Monitoring in België:

Monitoring in België: Alleen bevestiging van het Schmallenbergvirus met behulp van RT- PCR door het CODA-CERVA RResultaten lt t 22x per weekk ddoorgestuurd t dnaar dde crisiscel ii l De crisiscel publiceert de resultaten op de website van het FAVV http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/schmallenberg/ Het FAVV deelt de resultaten mee aan de Europese Commissie Mededeling van de gegevens aan de FOD VVVL voor notificatie aan het OIE Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Monitoring in België: 2) Analyses bij vermoeden bij volwassen en jongedieren: Vermoeden : - VVoor jjonge di dieren : neurologischesymptomen l i h (d (dummy calf); lf) - Voor volwassen dieren : hoge koorts bij meerdere dieren tegelijk; - Eventueel andere symptomen (daling van de melkproductie of diarree); -+ alle a eaandere de emogelijke oge j e oorzaken oo a e werdenna we de aa analyses aysesutgesote uitgesloten. . De verantwoordelijke j roeptzijn p j dierenarts op p en die neemt monsters van bloed en serum Toezending van monsters aan de diergezondheidsvereniging (DGZ/ARSIA), samen met een anamnese Conditioneren en toezenden aan het CODA CODA-CERVA CERVA voor analyse op Schmallenberg (door het FAVV betaald bij reëel vermoeden) Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Prioriteiten - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Brochure Horeca - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Geachte mevrouw, meneer, Op 18 juni 2007 ging de huidige ... - Favv