Views
4 years ago

Schmallenbergziekte - Favv

Schmallenbergziekte - Favv

Bestrijdingsmaatregelen

Bestrijdingsmaatregelen : Geen enkele preventie- p en bestrijdingsmaatregel j g g tegen g deze ziekte vastgelegd in de Europese wetgeving en evenmin in de nationale wetgeving. Europese Commissie is dergelijke maatregelen niet gunstig gezind omdat: • geen enkel virus van die serogroep voorkomt op de lijst van het OIE; • het SV niet eens voldoet aan de criteria om in die lijst te worden opgenomen (l (lagemorbiditeit bidit it en mortaliteit); t lit it) • het zoönotisch potentieel erg onwaarschijnlijk is (studie ECDC); • dergelijke maatregelen derde landen ertoe zouden kunnen aanzetten om ten aanzien van de getroffen lidstaten lastige maatregelen te treffen. Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Samenwerking met andere laboratoria: In principe mag op geen enkel verworpen kalf, schapen- of geitenlam een autopsie/analyse p y worden uitgevoerd g in een ander laboratorium dan DGZ of ARSIA; Als dat toch gebeurt wordt aan die andere laboratoria gevraagd om: - Hij die de fœtus heeft toegezonden erop te wijzen dat hij bij wet verplicht is om die naar DGZ / ARSIA op te sturen; - De voor de bevestiging vereiste monsters op te sturen naar CODA- CERVA; - De resultaten zo snel mogelijk mee te delen aan het FAVV zodat ze ter kennis kunnen worden gebracht van het OIE. Als de maximumcapaciteit voor autopsieën bij DGZ/ARSIA is bereikt, kan delegatie naar andere laboratoria in overweging worden genomen genomen. Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Prioriteiten - Favv
Brochure Horeca - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv