Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

14 Het verslag van het

14 Het verslag van het burgerpanel

Methodologie 16 Samenvatting van de discussies en aanbevelingen 17 Resultaten van de diverse etappes van het weekend 20 1. Onthaal en inleiding - de spelregels 20 1.1. Doelstellingen en werkwijze 20 1.2. Inhoud 20 1.3. Commentaar van de burgers 21 2. Eerste vrije reacties : perceptie en aanvaardbaarheid van ‘voedselveiligheid’ 21 2.1. Doelstelling en werkwijze 21 2.2. Factoren die de perceptie van voedselveiligheid beïnvloeden 21 2.3. Afwegingen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van risico’s 24 3. Samen bijleren aan de hand van casussen 25 3.1. Doelstelling en werkwijze 25 3.2. Discussie in vier subgroepen 27 3.3. Aanzet tot analyse 36 3.4. Commentaar door referentiepersonen 37 3.5. Vragen om uit te diepen 43 4. Werksessie over de factoren die worden afgewogen tegenover voedselveiligheid 46 4.1. Doelstelling en werkwijze 46 4.2. Factoren die voor de burgers een rol spelen bij hun beslissingen 46 4.3. Argumenten en afwegingen 47 5. Boodschappen en conclusies 51 5.1. Boodschappen van de deelnemers 51 5.2. Boodschappen in verband met de participatieve oefening 52 5.3. Boodschappen vanuit een burgerperspectief 53 5.4. Samenvattend 58 15

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
FRITUREN - Favv
Het FAVV tot uw dienst
2010 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv