Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

46 4. Werksessie over de

46 4. Werksessie over de factoren die worden afgewogen tegenover voedselveiligheid 4.1. Doelstelling en werkwijze Op basis van de door de panelleden gevoerde discussies stellen de facilitatoren een lijst met factoren op die voor de burgers een rol spelen bij hun beslissingen. Deze lijst wordt in overleg met de panelleden gereduceerd tot acht factoren. Via een oefening krijgen de panelleden inzicht in het relatieve belang dat zij individueel en als groep hechten aan de factoren. Dit inzicht vormt het uitgangspunt voor een uitdieping van de argumenten en overwegingen die aan de basis liggen van hun waardering. 4.2. Factoren die voor de burgers een rol spelen bij hun beslissingen De oorspronkelijke lijst Factor Beschrijving Voedselveiligheid Variëteit De variatie in de soort en voedingswaarde van de voeding die ons gepresenteerd wordt Leefbaarheid van de producent Smaak Prijs Uitzicht Sfeer De sfeer of het kader waarin men een product koopt of consumeert Voedingswaarde Biologische productiewijze De defi nitieve lijst Factor Beschrijving Voedselveiligheid Variëteit De variatie in de soort en voedingswaarde van de voeding die ons gepresenteerd wordt Leefbaarheid van de producent Persoonlijke voorkeur Smaak en uitzicht Prijs Context De sfeer of het kader waarin men een product koopt of consumeert Voedingswaarde Biologische productiewijze

4.3. Argumenten en afwegingen Welk relatief belang hechten de panelleden aan de verschillende kenmerken van voeding? Welk belang hechten ze aan een factor in relatie tot de factor voedselveiligheid? Welke afweging maken ze daarbij? In de hierna volgende analyse proberen we hun argumenten samen te vatten. 4.3.1 Voedselveiligheid Daar waar het de factor voedselveiligheid zelf betreft, zien sommigen dat belang van veiligheid ondergeschikt gemaakt aan de grootschalige productie: ’Industriële productie en voedselveiligheid staan op gespannen voet met elkaar. Voor mij tonen de dioxinecrisis en de gekkekoeienziekte dat er geen voedselveiligheid is. Bij industriële productie zijn economische motieven belangrijker dan het welzijn van iedereen.’ In een dergelijke maatschappelijke context veiligheid garanderen is meer betalen (hogere prijs) : ’Waarom moeten wij meer betalen voor meer voedselveiligheid? Wij hebben niet gevraagd om dierlijk meel aan koeien te geven.’ Een centrale vraag voor beleidsmakers is dan: wie moet daarvoor betalen? ’Moeten de kosten die een goede voedselveiligheid met zich meebrengen door de maatschappij of door het individu betaald worden? Volgens sommigen moet de consument betalen, als men onder voedselveiligheid verstaat: geteeld op ecologische wijze. Volgens anderen dient men daarvoor belastingen te heff en. De vraag stelt zich waarom men individueel de kosten voor voedselveiligheid moet betalen: de sociale zekerheid wordt toch ook door iedereen betaald en als het voedsel niet veilig is, stijgen de gezondheidskosten.’ 4.3.2 Variëteit Variëteit in het aanbod mag niet ten koste gaan van een hogere prijs. Iedereen moet voor variëteit kunnen betalen. Variëteit aan producten moet samengaan met variëteit aan smaak. Variëteit aan producten zal ook samengaan met een variëteit aan producenten. Sommigen willen minder veiligheid accepteren in ruil voor meer variatie: ‘Ik stel de veiligheid van kleine producenten niet meer in vraag dan die van de grote producenten. Per slot van rekening weten we beter wat er in een klein dorp gebeurt dan in een groot bedrijf. Misschien is er meer controle bij grote bedrijven, maar ik ben er niet zeker van.’ 4.3.3 Persoonlijke voorkeur De afweging tussen smaak van het product aan de ene kant en veiligheid en gezondheid van het product aan de andere kant ligt complex. 47

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden