Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

4 Colofon Coördinatie

4 Colofon Coördinatie voor de Koning Boudewijnstichting Gerrit Rauws, directeur Pascale Taminiaux, projectverantwoordelijke Johan Alleman, projectverantwoordelijke Linda Meersman, assistente Coördinatie voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Piet Vanthemsche, Gedelegeerd Bestuurder Renaud Klee, sectorhoofd transformatie Coördinatie Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Redactie Dirk Cuypers, Voorzitter Marc De Win, Directeur-generaal a.i. Laurence Doughan, inspectrice Pascale Taminiaux, Koning Boudewijnstichting Marian Deblonde, Lieve Goorden en Joke Vandenabeele, Universiteit Antwerpen – STEM (Departement Milieu, Technologie en Technologiemanagement) Begeleidingscomité Vormgeving Vertaling Marie-Claire Hamès, regentes in sociale en huishoudelijke economie, leerkracht, lid van het Raadgevend Comité van het FAVV voor de Duitstalige Gemeenschap Siska Pottie, adviseur voedingsbeleid, FEVIA Myriam Lambillon, coördinatrice van de ’ ‘Union des Agricultrices Wallonnes’ Ingrid Vanhaevre, directeur ‘Strategic and Policy Development’, OIVO Lay-out : Jan Germonpré (Communicatiedienst FAVV) Foto’s : Saskia Vanderstichele, Eveline De Vidts, Jan Germonpré Singer Translations Wettelijk depot: D/2004/2893/34 ISBN: 90-5130-485-4 NUR : 740 December 2004 Met de steun van de Nationale Loterij

Inhoud Voorwoord 7 De etappes van het project en van de dialoog 8 Het verslag van de focusgroepen 12 Het verslag van het burgerpanel 14 Bijlagen 59 5

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden