Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

58 5.4. Samenvattend

58 5.4. Samenvattend Hoewel individuele panelleden meer willen betalen in ruil voor een veiliger voedingsproduct, vindt een meerderheid dat een goede voedselveiligheid moet verzekerd worden zonder dat dit een verhoging van de prijs inhoudt en zonder dat dit ten koste gaat van kleine producenten en distributeurs. De panelleden willen vertrouwen hebben in hun voeding. Om dat vertrouwen op te bouwen en te handhaven hebben zij behoefte aan duidelijke en volledige informatie (via de etiketten, maar ook via scholen, de media, overheden). Deze informatie betreft de ingrediënten, de productiewijze (de productieketen, de hygiëne tijdens bereiding, bewaring, transport, distributie), de producent. Informatie is een nodige, maar geen voldoende voorwaarde voor vertrouwen. Handhaving en/of herstel van vertrouwen stoelt op een aantal voorwaarden: • Herstel van de band met de producent en de productieketen (Is er mogelijkheid tot persoonlijk contact? belang van kleinschalige productie, van mogelijkheid tot zelfcontrole); • De kwaliteit van het milieu verbeteren (vervuiling van bodem, water) waarin grondstoff en gekweekt en geteeld worden; • De kwaliteit van de gebruikte productiemethodes herbekijken (gebruik van pesticiden, medicatie, additieven…); • De kwaliteit van het overheidsbeleid t.a.v. voedselveiligheid verzekeren (Zijn de normen veilig? Wie bepaalt de normen? Hoe goed wordt de controle uitgevoerd? Voldoen producten die uit het buitenland komen aan dezelfde normen en ondergaan zij een zelfde controle?). Voedselveiligheid : tot welke prijs ?

Bijlagen 1. Personen die werden geïnterviewd in de voorbereidende fase 2. Begeleidingscomité 3. Selectiemethode voor de ‘focusgroepen’ 4. Selectiemethode en profi el van de panelleden 5. Deelnemers aan het burgerpanel 6. Referentiepersonen 7. De twee casussen 8. Presentatie van de bespreking van de casussen door de panelleden 9. Coördinatieteam 10. Ondersteuningsteam 59

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden