Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

60 Bijlage 1 : Personen

60 Bijlage 1 : Personen die werden geïnterviewd in de voorbereidende fase Piet Vanthemsche Gedelegeerd Bestuurder van het Voedselagentschap Martine Delanoy Experte GGO’s — Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Ingrid Vanhaevre Directeur ‘Strategic and Policy Development’ — OIVO Saskia Pottie Adviseur Voedingsbeleid — FEVIA Marie-Claire Hamès Lid van het Raadgevend Comité van het Voedselagentschap voor de Duitstalige Gemeenschap Myriam Lambillon Coördinatrice van de “Union des Agricultrices Wallonnes” Geneviève Houioux Adviseur van de Minister van Volksgezondheid van de Franse Gemeenschap Ghislaine Dufourny Verantwoordelijke van het CIRIHA (Centre d’Information et de Recherche sur les Intolérances et l’Hygiène Alimentaire) Nordin Maloujahmoum Vertegenwoordiger van de Moslims in België Robert Remy Expert Food Policy — Belgische Verbruikersunie Testaankoop vzw Hugo Baert Voorzitter van Bioforum Yvan Dejaegher Directeur-generaal van BEMEFA (Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten) Paul De Winter Adviseur — Studiedienst Boerenbond Nicolas Guggenbühl Nutrition Supervisor bij “Diff u-Sciences” Magda Aelvoet Voormalig Minister van Volksgezondheid Christophe Courouble Voorzitter van de Programmatorische Overheidsdienst Consumentenzaken Roeline Ham Quality Controller — Delhaize Hilde De Geeter Projectverantwoordelijke — NICE (Nutrition Information Center) Jean-Pierre Viseur Voorzitter van het Netwerk ‘Consommateurs Responsables’

Bijlage 2 : Begeleidingscomité Dit Comité werd aangesteld door het Raadgevend Comité van het Voedselagentschap. De missie was als volgt : • samen met het projectteam het pilootproject defi niëren • de inhoud van de publicatie ‘Voedselveiligheid: tot welke prijs ?’ valideren • de voorgestelde methodologie ter evaluatie van het pilootproject valideren • het burgerpanel als observator bijwonen Het comité telt vier leden : • Marie-Claire Hamès, regentes in sociale en huishoudelijke economie, leerkracht, lid van het Raadgevend Comité van het Voedselagentschap voor de Duitstalige Gemeenschap • Myriam Lambillon, coördinatrice van de ‘Union des Agricultrices Wallonnes’ • Siska Pottie, Adviseur voedingsbeleid, FEVIA • Ingrid Vanhaevre, Directeur ‘Strategic and Policy Development’, OIVO (Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties), lid van het Raadgevend Comité van het Voedselagentschap voor het OIVO 61

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
FRITUREN - Favv
Het FAVV tot uw dienst
2010 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv