Views
4 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

66 Bijlage 6 :

66 Bijlage 6 : Referentiepersonen Op 2 oktober hadden de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen aan een aantal referentiepersonen, die eveneens een reactie hebben gegeven op hun activiteiten : • Yvan Dejaegher - Directeur-generaal van Bemefa, de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten • Gilbert Houins - Directeur-generaal van het bestuur Controlebeleid van het Voedselagentschap • André Huyghebaert - Emeritus gewoon hoogleraar van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit van Gent • Robert Remy - Verantwoordelijke Voedingsbeleid bij de Belgische Verbruikersunie Testaankoop • Marianne Sindic - Professor bij de Vakgroep Technologie , Universiteit van Gembloux • Guy Valkenborg – Oprichter van de European Advisory Services (E.A.S.), expert inzake algemene voedingsreglementering

Bijlage 7 : De twee casussen Casus nr. 1 Geneesmiddelen zijn toegestaan bij bepaalde fokdieren terwijl ze bij andere verboden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor antibiotica die worden gebruikt in de voeding van varkens om bepaalde ziekten te bestrijden en die verboden zijn in het voer voor legkippen. Dit verbod is wel degelijk verantwoord want vermits kippen dagelijks eieren leggen, kunnen de residu’s van antibiotica niet snel genoeg uit het organisme van de kip worden verwijderd en bevinden ze zich in de eieren. Daarentegen verloopt er voor de varkens een voldoende lange tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de slachting, zodat het geneesmiddel uit het vlees is verwijderd. U moet echter weten dat in een bedrijf dat diervoeder fabriceert, het voeder dat bijvoorbeeld voor varkens bestemd is, vaak op dezelfde productielijn wordt gefabriceerd als het voeder voor legkippen. Dus blijven er nagenoeg altijd geringe sporen van het geneesmiddel voor varkens in het kippenvoer. De opsporingsmethodes van de laboratoria die steeds preciezer worden, tonen steeds sporen van geneesmiddelen aan. Die sporen zijn nochtans onschadelijk voor de menselijke gezondheid. Wat staat er ons in dat geval te doen? Mogelijke opties zijn • De wet toepassen en het voedingsmiddel vernietigen alsook alle eieren die met dit voeder zijn geproduceerd • Een limiet bepalen waarboven een verboden geneesmiddel echt verboden is (aanvaarden van een tolerantie) • De wetgeving versoepelen (en wat te doen in afwachting hiervan?) Met welke aspecten moet men rekening houden bij het bepalen van normen? Casus nr. 2 Steeds vaker worden op de markt gebrachte producten getransporteerd en geconsumeerd enige tijd nadat ze werden geproduceerd. Voedingsmiddelen zijn levende producten. De in de voedingsmiddelen aanwezige bacteriën blijven zich dus vermenigvuldigen, temeer daar de voorgeschreven opslagvoorwaarden en temperatuur niet steeds goed worden nageleefd. Om die redenen is het noodzakelijk over zeer strikte productienormen te beschikken die een onberispelijk product garanderen op het einde van de productie. De uiterste verbruiksdata zijn zo berekend dat ze de kwaliteit van de producten garanderen en zijn dus afhankelijk van de aard van het product. Meer en meer appreciëren bepaalde consumenten het behoud van een directe band tussen de producent, het product en de verbruiker; vandaar het succes van de rechtstreekse verkoop van producten op de hoeve, op de markt en in gespecialiseerde winkels. Andere verbruikers vinden dat alles wat op de markt wordt gebracht dezelfde gezondheidsgaranties moet bieden op alle productieniveaus, ongeacht wie de producent is. Het is echter zeer moeilijk in een werkplaats op een boerderij dezelfde hygiënemaatregelen te handhaven als in een fabriek. Producten kunnen dus niet allemaal op dezelfde manier worden bewaard. Met welke aspecten moet men rekening houden bij het bepalen van normen? 67

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
FRITUREN - Favv
Het FAVV tot uw dienst
2010 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv