Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

68 Bijlage 8 :

68 Bijlage 8 : Presentatie van de bespreking van de casussen door de panelleden Groep 1 – casus 1 (‘Residuen van antibiotica in een kippeëi?’) • Vaststelling: We hebben weinig kennis van de materie, het is een zeer technisch thema. • Het preventief toevoegen van antibiotica in veevoeder is aanvaardbaar (omwille van de voedselzekerheid), het curatieve gebruik van antibiotica (antibiotica als medicijn) is minder aanvaardbaar. We willen dus strenger zijn bij medische controles en iets toleranter voor toevoeging van preventieve middelen. • Relatie tot economie: zijn we akkoord om meer te betalen om geen medicijnen meer te vinden in het vlees? • De normen moeten technisch haalbaar en uitvoerbaar zijn. • Wat technisch haalbaar en aanvaardbaar is, moet ook maatschappelijk verantwoord zijn. Groep 2 - casus 1 (‘Residuen van antibiotica in een kippeëi?’) • Vaststelling: Het is een zeer complexe materie: de analyse van het probleem en van de gevolgen van mogelijke oplossingen voor de hele keten, is heel ingewikkeld. • Geen radicale oplossingen (vernietiging van producten die sporen bevatten) • Ideale situatie: • Gescheiden productie (zelfs al is dat duur) • De hoeveelheid antibiotica tot een minimum beperken (volledig opheff en is onmogelijk) • Bepaalde producten verbieden • Wetgeving niet versoepelen, controles verhogen • Minder keuze, meer garanties Groep 3 – casus 2 (‘Andere normen voor artisanale producten ?’) • Er zijn drie actoren in de voedselketen: producenten, transporteurs en distributeurs. • Er zijn normen die voor de drie actoren gemeenschappelijk zijn en andere die specifi ek zijn voor een bepaalde actor • Normen die door alle actoren gerespecteerd moeten worden: - Temperatuur, hygiëne en uiterste verbruiksdatum • Producenten: - V ermelden van de datum van productie - Ter plaatse verpakken (hygiëne) - Etiketteren - De uiterste verbruiksdatum er op zetten - Hygiënisch versnijden. • Transporteurs: ? • Distributeurs: er is een verschil tussen de uiterste verbruiksdatum en de uiterste verkoopsdatum • Opmerking: de consument is ook een belangrijke actor, moet de koudeketen ook respecteren (maar we kunnen voor consumenten geen normen opstellen) • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen plantaardige en dierlijke producten. • Er moeten dus verschillende normen zijn voor de verschillende producten. • Dierlijke producten: kortere bewaring

Groep 4 – casus 2 (‘Andere normen voor artisanale producten ?’) • Moet er een verschil zijn tussen de normen voor de grote fabrikant en die voor de kleine boerderij? Het eindproduct moet volgens ons even veilig zijn. • Waarom probeert men het aantal additieven te verminderen als ze toch ongevaarlijk zijn? Als we als consument mogen kiezen, kiezen we voor de korte keten omdat daar minder additieven in moeten. • De producten die uit het buitenland komen, moeten aan dezelfde controle onderworpen worden als producten die hier geproduceerd worden. • Omwille van onze (lichamelijke) weerbaarheid en de kostprijs liggen de huidige normen voor ons hoog genoeg. Er moeten (indien toepasselijk op het product) andere normen zijn voor zwakke groepen: zuigelingen, zwangere vrouwen, ouderen … • Er moet ook een verschil zijn in normen naargelang de verpakking van producten (de manier van bewaring). • Voor fraudeurs mogen er strengere straff en komen, zodat fraudeurs afgeschrikt worden. Bijlage 9 : Coördinatieteam Coordinatie voor de Koning Boudewijnstichting : Gerrit Rauws, directeur Pascale Taminiaux, projectverantwoordelijke Johan Alleman, projectverantwoordelijke Linda Meersman, assistente Pascale Prête, assistente Coordinatie voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : Piet Vanthemsche, Gedelegeerd Bestuurder Renaud Klee, sectorhoofd transformatie Coordinatie voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid : Dirk Cuypers, Voorzitter Marc De Win, Directeur-generaal a.i. Laurence Doughan, inspectrice 69

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Brochure Horeca - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV